Uw privacy bij Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV

Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV levert alle buitenplanten aan de professionele groensector. Door onze uitgebreide dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om dit te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke of bedrijfsmatige wensen.

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop! Onze belofte:

 • Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden
 • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u eenvoudige mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt in te zien en aan te passen
 • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. 


Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV, gevestigd aan Almelosestraat 88 8102 HE Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV  |  Almelosestraat 88  |  8102 HE Raalte 0031 572 352131  |  https://www.olaf-nijenkamp.nl

Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV heeft geen Functionaris Gegevensbescherming, maar we helpen u graag met uw vragen over onze privacy en de vewerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via mail irma@olaf-nijenkamp.nl of telefonisch 0031 572 352131. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam | Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV) tussen zit. Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Voor het verwerken van offertes en bestellingen Celtis Logistic Tools
 • Voor het verwerken van uw betalingsgegevens Exact Online
 • Voor het gebruik en verwerken van uw accountgegevens via de website https://www.olaf-nijenkamp.nl  JDI Internetprofessionals. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, banknummers, offerte- en bestelgegevens, maximaal 5 jaar
 • Accountgegevens website, na aanvraag worden uw ingevoerde accountgegevens opgeslagen. Bij gebruik van de tools blijven de gegevens geactiveerd. Indien u geen gebruik maakt van bestellen via de website https://www.olaf-nijenkamp.nl worden uw gegevens na 3 maanden automatisch verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wij werken bijvoorbeeld samen met verzendbedrijven zoals Lesscher Transport, Oegema Transport en PostNL en maken gebruik van Google Analytics via onze website https://www.olaf-nijenkamp.nl. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV.
Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar irma@olaf-nijenkamp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Olaf Nijenkamp Tuinplanten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via irma@olaf-nijenkamp.nl.